[Lễ ký kết]: Độc quyền sử dụng Đạm thủy phân Liver Hi bằng Công nghệ enzym giữa công ty ILS Nhật Bản và Công ty cổ phần dược phẩm CNC Hataphar Healthcare Việt Nam

[Lễ ký kết]: Độc quyền sử dụng Đạm thủy phân Liver Hi bằng Công nghệ enzym giữa công ty ILS Nhật Bản và Công ty cổ phần dược phẩm CNC Hataphar Healthcare Việt Nam

Hôm nay, ngày 01/06/2022, tại Hà Nội, công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam phối hợp với công ty ILS Nhật Bản tổ chức lễ chuyển giao độc quyền nguồn đạm thủy phân Liver Hi bằng công nghệ enzym đến từ Nhật Bản. Việc chuyển giao nguyên liệu đạm thủy phân Liver Hi được coi là bước tiến đột phá trong việc phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam nói riêng và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam nói chung. Tham dự lễ ký kết có sự tham gia của ban lãnh đạo phía 2 công ty, Phó