BOSUGOLD VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

BOSUGOLD VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

Ngày 14/03/2023 vừa qua, tại Hội trường Thống Nhất - Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Bosugold vinh dự nhận giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do Người tiêu dùng bình chọn. Trải qua năm thứ 27 tổ chức, với những tiêu chí bình chọn khắt khe: tiêu chuẩn trong sản xuất - kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng, giải pháp thích nghi của doanh nghiệp trong thời kỳ bình thường mới,... Giải thưởng HVNCLC chính là sự ghi nhận - sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp và thương hiệu. Giải thưởng cũng là lời khẳng định đối với các thương hiệu Việt, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng