VAI TRÒ CỦA AXIT AMIN ĐỐI VỚI CƠ THỂ

VAI TRÒ CỦA AXIT AMIN ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Vai trò của axit amin là thành phần cốt lõi của cơ thể chúng ta. Các loại axit amin quan trọng như là chất trung gian trong quá trình chuyển hóa cũng như tổng hợp protein, và cũng là đơn vị cấu trúc cơ bản của protein. Axit amin không chỉ “xây dựng các tế bào và sửa chữa các mô”, mà còn tạo ra kháng thể để chống lại virus và vi khuẩn đảm bảo sự phát triển bền vững của cơ thể. Chúng còn hỗ trợ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể và góp phần vào các hoạt động cơ bắp. Vai trò của Axit amin (9 loại thiết yếu) Isoleucine: Đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sức khỏe sau thời gian